longjack

Long (Buy) BSV USD

Giá lên
BITFINEX:BSVUSD   BSV / Dollar
Thị trường đang ủng hộ rất tốt cho các đồng coin của Trung Quốc. BSV đã tích luỹ một thời gian và chạy mô hình cho thấy sự tăng giá mạnh sắp tới đây. Entry trong khung tím, SL khi giá thoát khỏi khung.