Pinbon

BTC/BUSD ngày 15/9 : Dự báo

BINANCE:BTCBUSD   Bitcoin / Binance USD
Trên khung 4H đường giá đang tiến gần mốc kháng cự 48k . Nếu vượt qua đường này đường EMA 20 sẽ cắt trên EMA 100, 200, bitcoin sẽ bước vào up trend, nhưng trên biểu đồ khối lượng thì chưa xuất hiện một thanh Kl lớn để bứt phá . KDJ đang ở vùng quá mua, MACD đang cắt đường 0. Dự đoán giá sẽ đảo chiều và sideway , nếu sideway ở vùng 47 thì bitcoin sẽ bứt phá qua 48k .
Trên khung 1D mọi tín hiệu đều cho thấy bitcoin sẽ bứt phá qua 48k
Đánh giá: tỷ lệ bứt phá qua vùng 48k : 55%
Bull trap: 45%
Đây là phân tích chủ quan, không có ý nghĩa đầu tư, chỉ mang tính tham khảo
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.