any913107

Dự đoán giá BTC, sẽ có điều chỉnh

HUOBI:BTCPERP   None
Chào Anh Em!! Mình tiếp tục Seri phân tích Bitcoin trong ngày.

Như anh em đã thấy giá phá vỡ vùng hỗ trợ 46k rất mạnh hợp lưu EMA89 H4


Với lực các khung nhỏ cho giảm mạnh như vậy thì ta chỉ giao dịch xu hướng chủ đạo là SHORT tại các kháng cự.
Chúng ta có 2 vùng kháng cự mạnh là kháng cự 46k và 46k5
Short khi có tín hiệu đảo chiều tại các kháng cự.

Chúng ta có 1 hỗ trợ tại 44.8 đỡ giá, phá vỡ vùng này thì khả năng điều chỉnh lớn.
Mong rằng BTC giữ được vùng này sẽ tiếp tục tăng trưởng trợ lại. Mình sẽ cập nhật Plan khi giá về tới vùng này.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.