Trading-Uni

Bitcoin 40K ?

Giá lên
- Theo chart sàn MoonXBT, ngày hôm qua đã có 1 bước phá giúp BTC phá vỡ vùng giá 35k đây là cột mốc rất quan trọng và cũng là vùng Hỗ trợ an toàn trong thời gian này.

-Trong thời gian này mọi người chú ý nên ít vào all nhé vì BTC đang biến động mạnh tỉ lệ all coin sập rất cao

- Thông tin đẩy giá Bitcoin tăng đột biến như này là vì rò rỉ tin tức Công ty Amazon thuê 1 số nhân tài nghiên cứu về Bitcoin. Việc chấp nhận cho thanh toán bằng BitCoinUSDT Hay không thì vẫn còn rất xa ở phía trước

- Nếu Bitcoin phá vùng 40k - 43k thì moi người đừng có suy nghĩ Short nhé. thấy cao rồi Short thì ................

- Còn ae nghĩ sao vui lòng để lại ý kiến của mình phía dưới bình luận nhé. Thanks u
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.