huynq2211

BITCOIN SẼ TĂNG TRONG 2 TUẦN TỚI

Giá lên
huynq2211 Cập nhật   
BYBIT:BTCUSD   None
Thật khó giải thích rõ nhưng theo những quan sát gần đây theo ý kiến cá nhân trong thời gian 2 tuần sắp tới bitcoin sẽ tăng trở lại . Nhưng nếu nó biến động rớt xuống quá tầm giá 7700 thì đó sẽ là một thảm họa.
Tuy nhiên khả năng nó dao động trong vùng giá trên dưới 8000 và tăng lên trong thời gian tới là rất lớn. Mục tiêu sẽ là tầm giá 9500 và SL ở mức 7700 cho 2 tuần tiếp theo là rất khả thi.
Hi vọng kịch bản này sẽ diễn ra.
Bình luận:
Buy bitcoin , những thứ khác buy hay không buy không còn quan trọng. Đúa chứ giờ là thời đẹp để buy nhé anh em . Sau lần trước cham về vùng nguy hiểm những nó đã hồi lại ngay. Công theo xu hướng MA. Giờ đang là thời điểm tốt nhất để đặt lệnh buy
Bình luận:
Phượng Hoàng đã vỗ cánh

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.