NguyenThang33

BTC - Giảm nhẹ trước khi lấy đà tăng từ giờ đến cuối năm

Giá xuống
COINBASE:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
Có khả năng Bit sẽ giảm xuống khoảng 8753 trước khi được bơm để tăng lên khoảng 16k.