Phamdong1969

BTC 4h

Giá xuống
Phamdong1969 Premium Cập nhật   
BITSTAMP:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
Với những diễn biến giá BTC mấy ngày qua. tình hình rất xấu
Hiện tại vùng hỗ trợ gần tại 6260 - 6270$
Vùng sâu hơn tại 6130 - 6140$
( Lưu ý giá các sàn có chênh lệnh )
Bình luận:

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.