BITSTAMP:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
Với những diễn biến giá BTC mấy ngày qua. tình hình rất xấu
Hiện tại vùng hỗ trợ gần tại 6260 - 6270$
Vùng sâu hơn tại 6130 - 6140$
( Lưu ý giá các sàn có chênh lệnh )
Bình luận: