UnknownUnicorn4815460

Có thể Buy BTC ở thời điểm hiện tại?

UnknownUnicorn4815460 Cập nhật   
BITSTAMP:BTCUSD   Bitcoin
Về dài hạn, BTC vẫn có một xu hướng tăng thuần nhất và chưa bị phá vỡ.
Tuy nhiên, sau cú rơi mạnh đột ngột của BTC khoảng 1 tiếng trước, tâm lý nhà đầu tư đang có những giao động trái chiều. Điều này có thể tạo thành một xu hướng suy giảm nếu xu hướng bán trở nên ổn định hơn. Tuy nhiên, khi giảm về khoảng 47.400$, lực bắt đáy đã xuất hiện và đẩy giá tăng ngược trở lại khu vực giá 53-54 và ổn định tại đó.
Theo phương pháp giao dịch Scalping Breakout, trong vòng 1 tiếng tới, nếu giá BTC vượt được 54 chúng ta có thể thực hiện lệnh Buy với SL tại khu vực 52.5 (khu vực đáy ngắn mới tạo ra) và TP tại khu vực 56.5 (tương ứng với khu vực 78.6 của sóng giảm phía trước.
Trường hợp giá không phá được vùng 54 trong khoảng 1 tiếng nữa, hoặc giá phá vỡ vùng 52.5 trước, chúng ta buộc phải hủy Setup.
Bình luận:
Hủy Setup!
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.