HHermes

BTC target 11200, 15500 và 18000 (view 3 - 6 tháng)

Giá lên
BITSTAMP:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
BTC sau khi dự đoán chính xác 100% rơi về sát 7200 và bật lên 10400 đã hoàn thành xong 1 chu kỳ downtrend trung hạn (có link). Sau vực sâu thăm thẳm đó chính là đỉnh cao muôn trượng, dự đoán view 3 - 6 tháng BTC sẽ chinh phục 11200, 15500 và 18000. Vùng mua hợp lý và an toàn nhất quanh 9000.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.