Trongvinh-FA25

Elliott Wave Trading - Update BTC/USD - NHỊP HỒI PHỤC NGẮN HẠN

COINBASE:BTCUSD   Bitcoin
Sau nhịp giảm tiêu cực trước đó, btc xuất hiện các dấu hiệu đáng chú ý:
- Áp lực bán có dấu hiệu suy yếu khi trước đó BTC xuất hiện mẫu hình nến đảo chiều sau 2 phiên giảm mạnh cho thấy đã có lực mua hỗ trợ, sau đó là 02 nên thân hẹp khối lượng thấp, biến động giá co hẹp lại. Điều này, không đồng nghĩa với việc xác nhận giá đảo chiều xảy ra nhưng ít nhất đã có dấu hiệu đà giảm giá sẽ chậm lại
- xét trên khung nhỏ - H4, sau nhịp tăng giá hồi phục lên 18,000$ áp lực cung trở lại đẩy giá xuống, tuy nhiên trong nhịp giảm giá cho thấy áp lực cung là không quá lớn, chủ yếu là áp lực tâm lý giảm giá trước đó, chỉ báo động lượng cho thấy dấu hiệu tăng giá ngắn hạn được duy trì và tiếp diễn

=> Về ngắn hạn BTC sẽ tiếp diễn nhịp hồi phục giá đến đầu tuần tới tiến lên vùng kháng cự và tạo áp lực giảm giá khi bị phá vỡ trước đó là vùng 19,000$-20,000$, chúng ta sẽ đánh giá lại động lượng của nhịp hồi phục giá này có thể thúc đẩy giá tăng trở lại hay chỉ là một cú Dead Cat Bounce