COINBASE:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
BTC đang có sóng tăng ở H4. BTC có thể tăng đến vùng 55-56000 USD. Khi lên đến vùng này chúng ta sẽ quan sát và đưa ra phân tích tiếp theo.