COINBASE:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
BTC đang có sóng tăng ở H4. BTC có thể tăng đến vùng 55-56000 USD. Khi lên đến vùng này chúng ta sẽ quan sát và đưa ra phân tích tiếp theo.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.