COINBASE:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
Nội dung lưu trữ , không dùng vào mục đích phân tích hay khuyến nghị mua bán

Bình luận