MINHTUONG17

Dự đoán giá BTC ngày 13/4/2017.

Giá xuống
MINHTUONG17 Cập nhật   
BITFINEX:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
Giá BTC đã chạm đường kháng cự nhiều khả năng sẽ có điều chỉnh về vùng 8k7 8k6.
Xu hướng vẫn còn trong uptrend ngắn hạn.
Bình luận:
Cập nhật: Mình thừa nhận có sai sót trong việc phán đoán thời điểm bắt đầu rơi nhưng thời điểm của target hiện nay mình vẫn còn tin là chính xác.
Chạm target mình sẽ xem tiếp tín hiệu xuống hay lên.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.