Binhes16190

THỨ CHÚNG TA ĐANG PHÂN TÍCH LÀ GÌ?

Đào tạo
BITSTAMP:BTCUSD   Bitcoin
Như chúng ta đã biết, thứ chúng ta đang phân tích là hành vi giá thị trường. Nhưng phân tích, suy luận về khía cạnh này, chỉ giúp ta tránh được sai lầm (nghĩa là chúng ta chỉ thấy được hình thức bên ngoài của thị trường, trạng thái của thị trường, chứ không hề thấy được cái lý thật của thị trường), thị trường biến thiên liên tục (không có mùa xuân nào giống với mùa xuân nào). Vậy lý thật của thị trường này nằm ở đâu?

Chúng ta luôn lấy bản thân ta (bản ngã) làm trung tâm điểm để phân tích thị trường, nên không thể thấy được cái lý của thị trường, mà chỉ thấy được trạng thái của trường. Nhưng điều đặc biệt hơn hết là lý thật của thị trường là thứ không thể phân tích suy luận được, vì nó bao gồm cả tình và lý. Lý-tình là thứ luôn xung đột lẫn nhau, đó là nguyên do không thể phân tích được, vì phân tích suy luận là so sánh.
Vậy làm sao để rõ bản chất của thị trường? Có rất nhiều phương pháp, nhưng tựu chung lại bản chất của thị trường có thể đạt được mà không nói, không chỉ cho ai.
Chỉ khi nào bạn gác cái tôi của bản thân sang một bên, và hoà nhịp với dòng thị trường, thì lúc ấy bạn sẽ ngộ ra được bản chất của thị trường này là gì?

“Bạn thua vì bạn không hoà nhịp được thị trường, bạn có dư bởi vì bạn hoà nhịp được cùng thị trường.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.