Đây có phải là cuộc bứt phá khi có 1 đợt giảm mạnh phá vỡ mô hình cái nêm và chạm vào đường trend tuần .phải đợi xác nhận có phá vỡ được trend tuần hay không được xác nhận D và H4 .theo ý tưởng của em thì khi giá về vùng 82 83 thì a e có thể Buy đặt TP hướng tới 94 95 SL tuyệt đối 75.
Chúc a e thành công