Đây có phải là cuộc bứt phá khi có 1 đợt giảm mạnh phá vỡ mô hình cái nêm và chạm vào đường trend tuần .phải đợi xác nhận có phá vỡ được trend tuần hay không được xác nhận D và H4 .theo ý tưởng của em thì khi giá về vùng 82 83 thì a e có thể Buy đặt TP hướng tới 94 95 SL tuyệt đối 75.
Chúc a e thành công
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.