FXGOLD_Global

BTC - Điều chỉnh sau khi tạo đỉnh

COINBASE:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
BTC sau khi tạo đỉnh lịch sử 70k đã có 2 nhịp giảm mạnh. Việc đẩy giá mạnh về vùng hỗ trợ + khối lượng lớn cho thấy BTC chưa sẵn sàng "Go to the Moon". Hành động giá hiện tại cho thấy BTC có thể side way trong vùng 58 - 67 trong thời gian tới. Ae có thể canh lướt trong giai đoạn này, trừ khi biên độ + khối lượng đủ tốt thì mạnh tay Hold nhé

Hỗ trợ cứu cháy tài khoản, gỡ tài khoản kẹt lệnh miễn phí.
Group chuyên sâu tín hiệu vàng: https://zalo.me/g/ycvqyc991
Kênh youtube đào tạo kĩ thuật: https://www.youtube.com/channel/UCdDjeJY564RE_MdK2B__jVA?sub_confirmation=1
Liên hệ : 0983502552 ( Sam )
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.