HarryDamThanhHiepNWG

có tín hiệu phục hồi của bitcoin ngày 4.8.2023

Giá lên
BINANCE:BTCUSD   Bitcoin
Các chỉ số khác gợi ý về sự tích cực đối với Bitcoin. Nhà phân tích tiền điện tử Ali quan sát thấy sự gia tăng nhu cầu bên mua đối với BTC khi dòng tiền ổn định đến các sàn giao dịch tiền điện tử hiện vượt qua dòng tiền BTC, cho thấy lãi suất mua tăng cao.

Ngoài ra, số lượng Bitcoin trên các sàn giao dịch hiện đã giảm 30% so với mức cao nhất vào đầu năm 2020.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.