mautd

BTC- Chart 4H

Đào tạo
BITFINEX:BTCUSD   Bitcoin
- Stoch đang cắm đầu
- MACD bắt đầu phân tách và hướng xuống dưới
- RSI đã thể hiện phân kỳ kín

=> Sóng điều chỉnh đang tiến về hỗ trợ 11k, sau đó pumd tiếp kháng cự là 11k7
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.