NguyenHoangNguyen

Buy BTC/USD 7000 DCA 7500 ; TP 8000 - 8500... ; SL 5900

BITFINEX:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
- Trend giảm tạo đà mạnh đi xuống ! nhưng đã tạo ra 3 đỉnh tại trend line
- có dấu hiệu sideway biên độ rộng tích đà lên
- nếu giá xuống qua cản 6000 thì không nên mua nữa vì có thể sẽ xuống mạnh hơn!!!
- còn nếu tới cản 6000 mà có dấu hiệu nến đảo chiều thì ta nên chờ 1 - 2 nến tăng mạnh thì có thể Buy ở giá đã cho
- còn chưa tới cản mà vượt qua trend line thì nên đợi sóng hồi! chưa mua được và còn phải đợi quan sát để tìm nến đảo chiều

Mọi PTKT hay dự đoán cũng chỉ làm tăng phần tâm lý và tỷ lệ vào lệnh! nên quan sát thêm các mô hình nến tại các Cản đã vẽ!
XIN CẢM ƠN.!

Ý tưởng liên quan

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.