PhamNgocMinhThien

BTC - Sóng Ngắn Vài Ngày Tới

PhamNgocMinhThien Cập nhật   
BITFINEX:BTCUSD   Bitcoin
Sóng ngắn buy/sell/stoploss dựa vào entry nhé! Altcoin mua khu vực tương tự giá BTC thời điểm đó.

Đơn giản, dễ hiểu, hiệu quả.
Bình luận:
Gía trạm trendline 6k8 bật mạnh. Cửa lên lại sáng sủa. Entry tiếp theo tại cản trên cạnh tam giác đen.
Giao dịch đang hoạt động:
Bấm play để theo dõi diễn biến giá. Giá tiếp tục đi lên chạm entry tiếp theo ở 7k5. Cản tại đây.
Đóng lệnh: dừng lỗ:
Giá chạm entry stoploss. Đón chờ vùng 6k
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.