A_Luan26

Bitcoin hôm nay : Manh Nha Phá Kháng Cự

FTX:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
BTCUSD trên khung H4 hôm nay từ trên 40k lên thẳng 42k1 bằng 1 nến Bullish Marubozu , liệu nến sau có phá lên khỏi trên 42k5 hay không ?

*) Nếu phá lên trên 42k5 thì xu hướng tăng giá tiếp theo được xác nhận ; khi đó chờ hồi xuống vùng này (42k5) để mua lên (42k5 đang là kháng cự sẽ đổi thành hỗ trợ mới).

*) Nếu không lên khỏi vùng 42k5 thì chờ hồi xuống 41k hoặc trên 40k để mua lại.

Chúc anh em nhiều may mắn !

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.