yeus777

Kill Long Short 2 đầu? False Break? Nhận định btc cuối tháng 10

Giá xuống
yeus777 Cập nhật   
BINANCE:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
BTC đang dao động ở mốc kháng cự 62k sau cú thòng râu về 57k và bật ngược lên 62k trong vòng 5 phút và peak nhẹ lên khỏi trendline giảm
Nhưng theo quan điểm của tôi thì đây có thể là 1 cú kill long short 2 đầu, vì ở chart 1h, chúng ta thấy BTC dường như vẫn thiếu 1 sóng 5 trong chu kỳ giảm này, mặc dù có tin tốt đến từ FB nhưng tôi vẫn kỳ vọng về 1 cú dump để test lại vùng 53-55k
Chúng ta có thể xem xét short nhẹ ở 62k5 và sl ở 63k6
Bình luận: đã khớp lệnh nha ae
Bình luận: chạy 1k giá rồi anh em uiiii
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.