tradingpro2012

BTCUSD đã xuất hiện tín hiệu bán sớm,Short quanh 9k4 stoploss9k7

Giá xuống
tradingpro2012 Cập nhật   
COINBASE:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
Chart 2h của BTCUSD chúng ta thấy các tín hiệu ngắn hạn cảnh báo đảo chiều giảm giá, một đợt điều chỉnh mạnh sẽ khó xảy ra ở thời điểm hiện tại nhưng 1 nhịp điều chỉnh khoảng 600 - 800 giá là phù hợp ở thời điểm hiện tại. Các tín hiệu ngắn hạn đã cho bán sớm, bạn nào intraday có thể mở lệnh short quanh 9k4 dừng lỗ 9k7 chốt lời : target 1 là 8750; target 2 là 8450. ( Nhớ đặt dừng lỗ nếu lỡ sai còn vốn để làm lại ACE nhé )
Bình luận:
ACE nào đã vào lệnh short BTC ở 9k4 theo chiến lược hôm qua thì canh chốt 9k1 nhé, chart h4 và daily hiện tại được hỗ trợ mạnh tại 9k nhiều khả năng chưa có nhịp chỉnh mạnh. Nếu không có gì đọt biến khả năng cao trong tuần này BTC còn 1 nhịp tăng lên vùng 9k8 - 10k trước khi có nhịp chỉnh mạnh 1500 giá

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.