kevinluong85

19:20 - 7/9 - BTCUSD

Giá xuống
BITSTAMP:BTCUSD   Bitcoin
Điều chỉnh ABC phá đáy 2 của sóng Elliott khung M5. Cấu trúc giảm. Tìm điểm SHORT
Entry:25713 - 25790
SL:25836
TP:25590
Đánh size lệnh 1,000 USD, quản lý vốn ăn R:R = 1, đòn bẩy 15X
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.