minhthangvt3008

MÔ HÌNH CỐC VÀ TAY CẦM TRÊN BTC DÀI HẠN

minhthangvt3008 Cập nhật   
BITFINEX:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
Chi tiết mình thể hiện trên biểu đồ rồi nhé !

- Target 1 : 8300 $
- Target 1 : 9400 $
- Target 1 : 10000 $
- Target 1 : 14300 $

Good Luck !
Giao dịch đang hoạt động:
Target 1 : 8k300 => Success

Target 2,3,4 => ongoing
Bình luận:
Có thể có điều chỉnh như sau :
Giao dịch đang hoạt động:
Long short ngắn hạn
Giao dịch đang hoạt động:

Kênh giá mới
Giao dịch đang hoạt động:
Diễn biến tiếp theo và điểm giá quan trọng quyết định khung 4H
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.