MINHTUONG17

Nhận định BTC trong tuần tới.

Giá xuống
MINHTUONG17 Cập nhật   
BITSTAMP:BTCUSD   Bitcoin
Xin chào!

Sau bài phân tích lần trước rằng BTC ít nhất đi ngang hoặc có nhịp tăng nhẹ lên vùng 3k8 để thị trường altcoin tăng.

Hiện nay mình thấy đã tăng của BTC đã yếu dần và không thực sự hấp dẫn.

Mình sẽ không mua vào ở thời điểm này mà chờ các tín hiệu để bán ra ở vùng 3k8 - 4k, mục tiêu là vùng 3k mới là vùng giá tốt để mua vào.

Vui lòng đặt điểm stop loss ở mọi lệnh giao dịch.

Chúc ace giao dịch tốt!
Xin cảm ơn!
Bình luận:

Chúng ta có thể thấy sự lặp lại mô hình ở khung 4h nhưng với quy mô và lực hơi yếu hơn một chút.
Mình sẽ chờ thêm một số cây nến khung 4H nữa để củng cổ thêm về luận điểm.
Bình luận:
Cập nhật ngắn hạn 2 cây nến H4 này khá tích cực, khả năng cao có nhịp tăng lên 37 38.
Bình luận:
Mình thì vẫn chờ vùng giá thấp hơn chứ mình không nghĩ đây là sóng lớn ( nếu có tăng) .
Đóng lệnh: đạt mục tiêu:
Hiện giờ mình sẽ theo dõi thêm tín hiệu ở vùng này để mua vào.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.