JamesCrypto79

Long BTC, Target 8000-8800

Giá lên
BITSTAMP:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
Long BTC
TP 1: 8000 - TP2: 8800
Cắt lỗ: Dưới 7.000

Đóng lệnh: đạt mục tiêu: 7700 - Đạt 7%.
Đóng lệnh: đạt mục tiêu
Giao dịch được đóng thủ công