ductin

BTC CHỐT LỜI NHẸ VÀ CHỜ THÊM XU HƯỚNG THỊ TRƯỜNG.

BITFINEX:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
NHƯ TÔI ĐÃ ĐỀ CẬP Ở CÁC PHẦN TRƯỚC. NGAY THỜI ĐIỂM NÀY KHI BTC ĐÃ 8K2, ANH CHỊ NÊN CÂN NHẮC CHỐT LỜI NHẸ.
KỊCH BẢN CÓ THỂ XẢY RA: BẮT ĐẦU NGÀY MAI, SẼ LÀ 1 CÂY NẾN TUẦN MỚI, MÀ THEO TÔI, KHẢ NĂNG CAO SẼ LÀ 1 CÂY NẾN MÀU ĐỎ. BTC KHI ĐÓ SẼ RỚT VỀ 6K2, XẤU HƠN THÌ VỀ LUÔN TỚI 5K1. ĐỈNH CAO NHẤT TRONG TUẦN TỚI, BẮT ĐẦU TỪ NGÀY MAI CÓ THỂ SẼ LÀ TỪ 10-11K.
CUỐI TUẦN NÀY CÓ KHÁ NHIỀU TIN TỐT CHO THỊ TRƯỜNG CRYPTO, TUY NHIÊN KHÔNG LOẠI TRỪ KHẢ NĂNG ĐÂY LÀ 1 BULLTRAP. TRADER HÃY CẨN THẬN. DOWNTREND KHÔNG THỂ PHÁ VỠ TRONG MỘT CHIỀU.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.