Thehuu

BTC đi vào những sóng giảm cuối cùng

BITFINEX:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
BTC hôm qua đã hình thành mô hình tam giác vuông hướng xuống sau 1 cú giảm mạnh báo hiệu 1 quá trình giảm tiếp diễn.
Hôm nay BTC đang tiến về test vùng hỗ trợ 7200-7300 trước khi bật ngược lên kiểm trend.
Xu hướng dài hạn giảm rất mạnh có thể chạm mốc 5400-5700 ở đỉnh giảm sóng 5.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.