tradingpro2012

BTCUSD tín hiệu báo đỉnh đảo chiều giảm đã có, Short quanh 11k4

Giá xuống
COINBASE:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
Trên Chart H4 đồ thị BTCUSD đã có tín hiệu phân kỳ cảnh báo đảo chiều giảm giá được phát ra từ tín hiệu kỹ thuật MACD và RSI , bên cạnh đó RSI bên chart daily cũng tiến vào vùng quá mua khá sâu khi đạt giá trị cao 82, một nhịp điều chỉnh test lại mốc hỗ trợ 10k để kiểm chứng lại sức mạnh của đàn bò là hợp lý, trong trường hợp đàn lùi bước thì BTCUSD có thể kiểm định lại vùng hỗ trợ quanh 9k.
Chiến lược giao dịch : Short 11k4+/- 50 ; Stop loss : 11k8; take profit : 10k - 9k.
( Dừng lỗ để tồn tại chốt lời để thành công ACE nhé)

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.