minhthangvt3008

ĐƯỜNG GIÁ BTC GIỐNG VỚI NĂM 2014

Giá lên
BITFINEX:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
Một điều khá thú vị sau khi so sánh chỉ số RSI , fibonacci và thanh công cụ đo ngày,
- Mình đoán là BTC sẽ hồi lên mạnh mẽ tới mức fibo 0.5 sau khi hồi về 0.786 tương đương vs 11000 và sẽ lại downtrend dài hạn như năm 2014 giá cũng tăng đến mức fibo 0.5 sau khi hồi về 0.786.
- Đôi khi nhìn về lịch sử để đoán về tương lai cũng là một phương thức giao dich đáng tham khảo.

Have fun hihi !

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.