ThaiLiu

BTCUSD lại thọt rồi !!! 5k2 ???

Giá xuống
BITSTAMP:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
Có lẽ đích tới là 5k2 =)) nói chung xu thế xuống là dài từ giờ đến khoảng tháng 5 năm 2020 =)) có chơi thì chơi BTC chứ Alt là không ổn :|