ThaiLiu

BTCUSD lại thọt rồi !!! 5k2 ???

Giá xuống
BITSTAMP:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
Có lẽ đích tới là 5k2 =)) nói chung xu thế xuống là dài từ giờ đến khoảng tháng 5 năm 2020 =)) có chơi thì chơi BTC chứ Alt là không ổn :|
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.