mautd

BTC - Chart 4H

Đào tạo
BITFINEX:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
- RSI , Stoch đang ở vùng quá bán
- MACD vẫn ở xu hướng giảm, đang phân phân kỳ và chưa có dấu hiệu hội tụ
- MFI = 36
- AO đang ở cực âm và vạch đỏ, chưa có dấu hiệu đảo chiều
- ADX = 28 và đang ngóc đầu

=> Xu hướng giảm là rất mạnh, chưa có dấu hiệu sóng hồi. Khả năng BTC phải test vùng 7k2 mới có sóng hồi. các đường hỗ trợ 7k2 6k. Các đường kháng cự 8k7 9k1 9k8
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.