leminhphuong1

Mô hình giàu sang

Giá lên
BITSTAMP:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
Sau khi market thoát khỏi downtrend và hoàn thành mô hình cốc tay cầm. Ta sẽ có một chu kỳ tăng ấn tượng về giá mới.
Mô hình rất lâu để hoàn, có lẽ mua BTC để vào ví lạnh và đi du lịch hoặc vào tù một thời gian cũng là ý tưởng thú vị..:))
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.