Mrtap

BTC/USD

Giá xuống
COINBASE:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
Trong ngắn hạn có thể BTC sẽ giảm về giá 6.800$
Miễn trừ trách nhiệm: Mọi phân tích chỉ mang tính chất tham khảo, tôi không khuyến nghị mua/bán, không chịu trách nhiệm về quyết định đầu tư của bạn.
Hãy là một nhà đầu tư thông thái.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.