lockim

phân tích BTC (góc nhìn theo EW)

COINBASE:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
Theo góc nhìn EW, có nhiều phương án sóng đang phù hợp với giá hiện tại. Một trong số đó, tôi cho rằng giá đang đi theo sóng chéo khởi đầu 1, sau đó giá đi lên sóng 2 như hình vẽ. Trong 1 đến 2 ngày tới, nếu giá xuống dưới 3430 thì mô hình này sẽ sai.
Bình luận: Giá chạy đúng như dự đoán cách đây 2 ngày. Tiếp theo là giá chạy đến sóng 2 quanh vùng 3k9-4k
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.