Tungle111

Bitcoin thiết lập ATH sau khi vượt 67k

COINBASE:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
Giá Bitcoin sáng nay đã chính thức vượt đỉnh 67k để thiết lập giá cao nhất mọi thời đại ATH của mình, hiện đang giao dịch quanh vùng 67-68k.
Hiện giá đang di chuyển theo kênh giá tăng và nếu đóng cửa Daily hôm nay vẫn trên 67k thì đích đến tiếp theo sẽ là 73-75k.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.