ThaiLiu

Vẫn định kiến xu thế xuống 900USDBTC

Giá xuống
BITFINEX:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
Quá nhiều sự lừa đảo =))
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.