DuyCandle

BTC/USD RB D1 khá là đẹp

Giá lên
BITSTAMP:BTCUSD   Bitcoin
Hiện thị nến trên biểu đồ BTC/USD khá là thú vị, đây là thiết lập RB (Range Break - Cú phá vỡ vùng phạm vi giá) - Thiết lập này dựa trên ý tưởng của 1 Trader nổi tiếng đã có 1 Trader Việt Nam dịch lại cho chúng ta, qua quá trình đó Duy đã được củng cố ý tưởng của những thiết lập giúp rõ hình bên trong tâm trí còn cách thức vào có thể khác hơn với bản gốc 1 chút, nhưng "tiểu tiết tạo nên đại cục" mà, chúng ta quay lại với thiết lập thì cho thấy rằng thiết lập này rất đẹp với mô hình cốc tay cầm - Sự liên kết chặt chẽ logic trong giao dịch sẽ xảy ra như vậy.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.