BITSTAMP:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
BTC dài hạn down 1 nhịp lớn nữa