Trader-Viet

Bitcoin ngày 05/03 - Đi tiếp trong mô hình nguy hiểm?

Giá lên
COINBASE:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
Kèo mua #bitcoin hôm trước tiếp tục được đáy.

Gần đây, chúng ta có thể thấy Bitcoin đi theo phân tích kỹ thuật, đặc biệt là các vùng hỗ trợ kháng cự, rất chuẩn. Điều này đã được tôi đề cập trong bài Phân tích Bitcoin - Muốn hiệu quả thì phải chú ý đến yếu tố nào? rằng Bitcoin đi theo hỗ trợ kháng cự khá chuẩn.

Hôm nay, Bitcoin vùa tiến tới 1 vùng kháng cự khá mạnh. Nhìn qua tay trái 1 chút sẽ thấy là trong lần trước chạm vào vùng này, Bitcoin đã rơi thẳng xuống trở lại 9.300 usd, mất 20% giá trị. Trong lần chạm này, không biết liệu việc đó có xảy ra lại hay không?

Về ngắn hạn, xu hướng của Bitcoin vẫn là tăng, thể hiện qua các đỉnh giá và đáy giá cao hơn liên tục được tạo ra. Tuy nhiên, điểm nguy hiểm là mô hình giá hiện tại của Bitcoin giống như một nêm tăng - Rising Wedge - một mô hình đảo chiều từ tăng sang giảm. Hôm nay tạm thời vẫn nên đợi mua cho Bitcoin từ các vùng hỗ trợ bên dưới chứ không nên mua ở hiện tại, rồi quan sát tình hình và tính tiếp.

➡️𝗦𝗔́𝗖𝗛 𝗧𝗥𝗔𝗗𝗜𝗡𝗚 𝗛𝗜𝗘̣̂𝗨 𝗦𝗨𝗔̂́𝗧 𝗖𝗔𝗢 𝗧𝗨̛̀ 𝗧𝗥𝗔𝗗𝗘𝗥 𝗤𝗨𝗔́𝗡 𝗤𝗨𝗔̂𝗡: https://bit.ly/hieu-suat-cao-6
𝗧𝗿𝗮𝗱𝗲𝗿𝗩𝗶𝗲𝘁: https://traderviet.com
𝗬𝗼𝘂𝘁𝘂𝗯𝗲: http://bit.ly/yttdv
𝗙𝗮𝗰𝗲𝗯𝗼𝗼𝗸: http://bit.ly/groupfbtdv
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.