ha00an04

XU HƯỚNG BTC/USDT

BITFINEX:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
Kịch bản 1: Mô hình hiện tại BTC đang ở cuối nêm giảm , xác nhận xu hướng đi lên cạnh trên mốc 6k1 -6k2 và sẽ test lại khu vực này .
Kịch bản 2: Nếu giá phá nêm dưới sẽ stoploss và mua lại ở khu vực 4k9 - 5k .
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.