Tranngocvu

Về vùng 3600 sau đó sẽ

COINBASE:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
Chạm vùng 3600 up