Trên đồ thị 4h và 1D của BTC đang cho xu hướng tăng trở lại.
Nếu 11h trưa nay mà BTC có giá 8200 - 8300 thì khả năng sẻ test lại vùng 8400 - 8600 và xa hơn là 9200
nếu vẫn giữ giá này thì phải chờ đóng cửa cây nến ngày vào 7h sáng mai mới nhận đinh được!