CafeTrade

BTC 01/06 - BTC sẽ điều chỉnh giảm trở lại

BITFINEX:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
BTC hôm qua đã không tăng mạnh như kỳ vọng do hiện nay giá đang chịu nhiều tác động giảm trở lại, giá đang tiếp cận đường trendline giảm từ ngày 05/05 đến nay, bên cạnh đó giá gặp mô hình nêm tăng giá ( đây là mô hình đảo chiều làm giá giảm trở lại ). Do đó, CafeTrade chúng tôi nhận định giá tăng nhẹ lên vùng 7650 sau đó sẽ giảm trở lại vùng 7200.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.