tradafx

Xuất hiện vùng Sideway với BTC

Giá xuống
COINBASE:BTCUSD   Bitcoin
Khung thời gian 1 giờ.
Xu hướng sideway trong phạm vi 47000 - 52000.
Đợi giá hình thành mẫu hình đảo chiều giảm ở vùng 52000 thì tìm cơ hội bán.
Mục tiêu lợi nhuận là vùng giá 47000.
-------------------------------------------------------------------------
Chúc các bạn có một ngày giao dịch thật thuận lợi.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.