COINBASE:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
BTC đang sideway giữa vùng 46000-48500. Sau khi sideway đủ thời gian, BTC sẽ giảm tiếp (sóng 3) về vùng 42000.

Đây chỉ là quan điểm cá nhân, không phải lời khuyên đầu tư. Ace có thể tham khảo và so sánh với phân tích của mình để có những quyết định giao dịch tốt hơn.
Chúc ACE may mắn !