ThaiLiu

Zoroaster !!!

Giá xuống
ThaiLiu Cập nhật   
BITSTAMP:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
Xu thế đi xuống đang đến
Mua không phải nghĩ =))
Ủng hộ đi rùi đăng tiếp =))
Ví BTC : 16KkKv92CdYHXQ1i9kZBhydBny1BcyEdLb
Bình luận:
Mua ngay khoảng cuối tháng 4 - tháng 5 quanh vùng 2600 nhé các cưng !
Ủng hộ qua Ví BTC : 16KkKv92CdYHXQ1i9kZBhydBny1BcyEdLb
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.