ThaiLiu

Zoroaster !!!

Giá xuống
BITSTAMP:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
Xu thế đi xuống đang đến
Mua không phải nghĩ =))
Ủng hộ đi rùi đăng tiếp =))
Ví BTC : 16KkKv92CdYHXQ1i9kZBhydBny1BcyEdLb
Bình luận: Mua ngay khoảng cuối tháng 4 - tháng 5 quanh vùng 2600 nhé các cưng !
Ủng hộ qua Ví BTC : 16KkKv92CdYHXQ1i9kZBhydBny1BcyEdLb