BITSTAMP:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
Về dài hạn BTC vẫn đang trên đường đi xuống, chưa biết đáy ở vùng nào.
Người thì cho vùng 2800$ là đáy người thì nói 2500$ - 1800$ . thập chí có người nói 320$ mới là đáy.
Mình thì không có khả năng dự đoán đáy của thị trường.
Nhưng về ngắn hạn, Mình thấy khả năng những ngày cuối thàng 12/ 2018 BTC sẽ đi ngang ở vùng dưới 3700$ và test lải vùng 3200$ một lần nữa để lấy đi tất cả niềm tin của nhà đâu tư nhỏ lẻ vào thị trường. Sau đó sẽ tăng lên vùng 4200$ vào đầu tháng 1/2019.
tới giữa tháng 1/2019 thì BTC sẽ tăng lên vùng 5700$ - 5800$.
Sau đó BTC có tăng giá tiếp hay quay lại với chu kỳ giảm của nó thì tính tiếp.