BITSTAMP:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
Về dài hạn BTC vẫn đang trên đường đi xuống, chưa biết đáy ở vùng nào.
Người thì cho vùng 2800$ là đáy người thì nói 2500$ - 1800$ . thập chí có người nói 320$ mới là đáy.
Mình thì không có khả năng dự đoán đáy của thị trường.
Nhưng về ngắn hạn, Mình thấy khả năng những ngày cuối thàng 12/ 2018 BTC sẽ đi ngang ở vùng dưới 3700$ và test lải vùng 3200$ một lần nữa để lấy đi tất cả niềm tin của nhà đâu tư nhỏ lẻ vào thị trường. Sau đó sẽ tăng lên vùng 4200$ vào đầu tháng 1/2019.
tới giữa tháng 1/2019 thì BTC sẽ tăng lên vùng 5700$ - 5800$.
Sau đó BTC có tăng giá tiếp hay quay lại với chu kỳ giảm của nó thì tính tiếp.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.