Phamdong1969

BTC breakout khỏi trend giảm giá ngắn hạn.

Giá lên
BITSTAMP:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
Xu hướng giá của Bitcoin trên đồ thị tháng - Tuần - ngày đều còn rất xấu.
Tuy nhiên trên khung 4h các chỉ báo kỹ thuật đang cho tăng giá và hôm qua giá đã breakout khỏi kênh giảm giá ngắn hạn.
Vì khung dài hạn còn xấu lên khả năng tăng mạnh của giá bitcoin là rất khó
Nhưng trong ngắn hạn giá bitcoin có thể chinh phục vùng giá 8900$ - 9100$ trong vài ngày tới.
Một vấn đề hết sức lưu ý là giá bitcoin tăng cùng với vốn hóa cũng tăng theo do đó trong hai ngày tới các cặp altcoin với BTC không được tích cực lắm.
Vùng hỗ trợ tốt cho giá Bitcoin nằm ở khoảng 8030$ là đường trendd mà giá bitcoin mới phá lên. Phá vỡ vùng này giá Bitcoin sẽ thăm lại đáy cũ ở 7700$ và sâu hơn là 7400$

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.